Bescherming van de Privacy Policy

Ultradia stemt ermee in om te voldoen aan de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van kracht in België: persoonlijke gegevens van behandelingen in verband met deze website zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 tot uitvoering van richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 heeft het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals koninklijke besluiten ter zake.

De wetteksten zijn te vinden op de website van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (http://www.privacy.fgov.be/). Ultradia oogsten persoonlijke gegevens op deze website, deze gegevens worden alleen gebruikt door onze medewerkers om te betalen voor uw bestelling en binnen ons bedrijf alleen in het belang van u beter te helpen in geval van problemen worden gehouden.

Volgens de wet, hebt u het recht op toegang tot informatie en persoonlijke gegevens over u, het recht op correctie of verwijdering.

Ultradia verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens aan een derde partij organisatie niet bekend te maken.

INFORMATIE OF EEN CITAAT

CONTACT DOOR HET FORMULIER HIERONDER
* - champ obligatoire